BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 17.02.2021

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Kongremizde sunulan sözlü bildiriler tam metin, e-posterler özet olarak kongre kitapçığında yayınlanacaktır. Ek olarak, kongre bilimsel kurulu tarafından seçilecek özetler The Journal of Pediatric Academy dergisinde özel sayı olarak yayınlanacaktır. Bildirilerinin The Journal of Pediatric Academy dergisinde (https://jpediatricacademy.com/index.php/jpa) yayınlanmasını isteyenlerin özetlerini ingilizce olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Türkçe Bölüm Başlıkları
 • Amaç
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Referanslar
İngilizce Bölüm Başlıkları
 • Objective
 • Material and Methods
 • Results
 • Conclusion
 • References
Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri özetleri sözel ve poster olarak kabul edilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelime geçmemelidir.
 • Bildiri özetlerine 5 adet resim/ 5 adet tablo eklenebilir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
 • Etik konularda sorumluluk yazarlara aittir.
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • DigiAbstract Online Bildiri Gönderme sistemini ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
Tel : 0539 854 09 98
E-posta : epak2021@digiabstract.org
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 17.02.2021
Kabul / Red Mektuplarının Gönderimi: 26.02.2021
Bildirisi Kabul Edilen Kişiler için Son Kayıt Tarihi: 10.03.2021

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.