BİLİMSEL PROGRAM


13:30 - 14:45 Sözel Sunumlar Oturum 1 (S001 – S013)
Oturum Başkanları:
Nihal Hatipoğlu, Mustafa Argun

S001 Kistik Fibrozis Tanılı Adolesan ve Yetişkin Hastaların Uzun Süreli Takibi: Tek Merkez Deneyimi
Aslı Imran Yılmaz
S002 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Mem) Personelinin Tip 1 Diyabete Yönelik Bilgi Düzeyi, Farkındalığı ve Okul Alt Yapısının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi, 1500 Kişilik Çalışma
Serkan Bilge Koca
S003 Turner Sendromu Tanısı Alan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Derya Tepe
S004 Okul Çocukları Covıd-19 Pandemisi’nde Süpertaşıyıcı Mı?
Erhan Şimşek
S005 Bilişsel Yetersizliği Olan Ergenlerde ve Ailelerinde Menstrual Problemler ve Menstruasyon İlişkili Yaşam Kalitesi
Yasemin Düzçeker
S006 Boğmaca ve Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Laboratuar Özelliklerinin Karşılaştırılması
Suna Selbuz
S007 Pediatrik Vakalarda, Akut Apandisit Tanısında, Acil Tıp Hekimi Tarafından Uygulanan Odaklanmış Ultrasonografi Yetkinliğinin Değerlendirilmesi
Mehmet Akçimen
S008 Çocuklarda ve Adolesanlarda Antropometrik, Metabolik Parametrelerin Hepatosteatoz ile İlişkisi
Zehra Filiz Karaman
S009 Yabancı Cisim Aspirasyonunda Flexible Bronkoskopi Kullanımı
Gökçen Ünal
S010 Hemofili Hastalarında Karşılaşılan Zorluklar Tek Merkez Deneyimi
Defne Ay Tuncel
S011 Pandeminin Tip 1 Diyabet Tanılı Çocuklara Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
Emre Sarıkaya
S012 Yenidoğan Tarama Programı ile Yönlendirilen Hastalarda Konjenital Hipotiroidi Sıklığı
Dilek Çiçek
S013 Çocukluk Yaş Grubunda Hipertiroidi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Abdulvahit Aşık
14:45 - 16:00 Sözel Sunumlar Oturum 2 (S014 – S026)
Oturum Başkanları:
İsmail Dursun, Osman Baştuğ

S014 Çocuk Cerrahisi Vakalarında Pmı ( Platelet Mass İndex) ve Mekanik ventilasyon İlişkisi
Musa Silahlı
S015 Renal Transplantasyon Hastalarında Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Kardiyovasküler Sistemin Değerlendirilmesi ve Beyin Natriüretik Peptit ile İlişkisi
Banu Kadıoğlu Yılmaz
S016 Amnios Sıvısı Hiperbarik Oksijene Maruz Kalmış Anne Ratların Fetuslarının Gelişimekte Olan Akciğerlerini Oksijenin Toksik Etkilerinden Koruyabilir Mi?
Levent Korkmaz
S018 <1500 G Ağırlığındaki Prematüre Bebeklerde Nazal Senkronize İntemittant Mandotary ventilasyon (Nsımv) ve Nazal Continue Positive Airway Preasure (Ncpap)’In Bölgesel Beyin Doku Oksimetrisi Aracılığıyla Etkinliğinin Karşılaştırılması
Murat Han Türker
S019 Çocuk Yoğunda Bakımda Böbrek Yerine Koyma Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Caner Alparslan
S020 Juvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Komorbidite
Hanife Nur Yılmaz
S021 İnverted Apendektomi Tekniği Amyand Hernili Hastalarda Komplikasyonsuz Apendektomi İçin Fırsat Mıdır?
Murat Kabaklıoğlu
S022 Nadir Görülen Vaskülitli Olguların Değerlendirilmesi : Erciyes Çocuk Romatoloji Deneyimi
Sedanur Tekin
S023 Çocuk Yoğun Bakıma Yatan Multisistemik İnflamatuvar Sendromlu Vakaların Değerlendirilmesi
Mehmet Akif Dündar
S024 Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniğinde Değerlendirilen Pediatrik Üveit Olguları
Vildan Güngörer
S025 Lokalize Sklerodermalı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Sema Nur Taşkın
S026 Çocukluk Çağı Böbrek Taş Hastalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Neslihan Günay
16:00 - 16:15 Açılış Konuşmaları
16:15 - 16:45 İmmunoloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Türkan Patıroğlu

İmmun Yetmezliklerde Güncellemeler
Prof. Dr. Hasibe Artaç
16:45 - 17:15 Hematoloji Onkoloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir

Çocuk Hematoloji ve Onkolojide Genetik Yaklaşım
Doç. Dr. Sevcan Tuğ Bozdoğan
17:15 - 17:30 ARA
17:30 - 18:00 Tarihte Pandemiler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu
18:00 - 18:15 ARA
18:15 - 19:45 Laboratuvardan Sahaya Covid-19 Aşıları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Meda Kondolot

Covid-19 Aşısı Erciyes Üniversitesi Deneyimi
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

Erişkin Aşılanmasında Güncel Durum
Prof. Dr. Murat Akova

Çocuklar için Covid-19 Aşıları ve Aşı Çalışmaları
Prof. Dr. Ateş Kara
19:45 - 20:00 ARA
20:00 - 21:15 Sözel Sunumlar Oturum 3 (S027 – S039 S017)
Oturum Başkanları:
Mehmet Canpolat, Yılmaz Seçilmiş

S027 Bilinç Değişikliği Nedeniyle Takip Edilen 49 Olgunun Klinik ve Görüntüleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Özge Dedeoğlu
S028 Çocukluk Çağı Apandisitlerinde Postoperatif Apse Oluşumunun Profilaktik Dren ile İlişkisi
İdil Rana User
S029 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Santral venöz Katater Deneyimlerimiz
Mehmet Çeleğen
S030 Çocuklarda Yabancı Cisim Alımı- Covıd-19 Pandemisinde Ne Değişti?
Buket Daldaban Sarıca
S031 Hematolojik Maligniteli Çocuklarda Tümör Lizis Sendromu: Tek Merkez Deneyimi
Alper Özcan
S032 Besin Proteini İlişkili Enterokolit (Bpies) Olgularının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Murat Cansever
S033 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Çocuklarda Pulmoner Arter Kapasitansı ve Özgün Tedaviye Yanıtı
Selcan Öztürk
S034 Nöbet Mi, Değil Mi?
Çağatay Günay
S035 Febril Konvülziyon Nedeniyle Çocuk Nöroloji Polikliniğine Sevk Edilen Hastaların Klinik Özellikleri ve Tedavi Etkinliği
Bahadır Konuşkan
S037 Genel Pediatristlerin Gastroözofageal Reflü Hastalığına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Ferda Özbay Hoşnut
S038 Çocuklarda Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopi Bulgularının Değerlendirilmesi
Elif Sağ
S039 Çocukluk Çağı Behçet Hastalığı Vakalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Şeyda Doğantan
S017 Erciyes Üniversitesi’nde Takip ve Tedavi Edilen Üç-On Sekiz Yaş Arasındaki Beyin Tümörü Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Nazlı Sultan Özsoy
08:30 - 09:00 Oturum - 1 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. M. Adnan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tubaş
09:00 - 10:15 Oturum - 2 Çocuk Psikiyatri Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özlem Özel Özcan, Doç. Dr. Didem Behice Öztop

Her Şey Farklı İken Evde Nasıl Büyüyorum :
Covid-19 Pandemisi ve Erken Çocukluk Dönemi

Doç. Dr. Didem Behice Öztop


Okul Çağı Çocuklarında Pandeminin Ruhsal Etkileriyle Büyümek
Doç. Dr. Sevgi Özmen


Pandemide Değişen Dünya, Ergenlik ve Ruhsal Değişimler
Doç. Dr. Esra Demirci
10:15 - 10:30 ARA
10:30 - 11:00 Oturum - 3 Nöroloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İlknur Erol

Çocuklarda CK Yüksekliği ile Giden Durumlar
Prof. Dr. Uluç Yiş
11:00 - 11:30 Oturum - 4 Nöroloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hüseyin Per

Spinal Muskular Atrofi Tedavisinde Nusinersen Türkiye Deneyimi
Doç. Dr. Ömer Bektaş
11:30 - 11:45 ARA
11:45 - 12:15 Oturum - 5 Mikrobiyota Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

Covid-19 ve Mikrobiyota
Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
12:15 - 12:45 Uydu Sempozyumu - 1
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fulya Tahan

Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Bağışıklık Sistemi
Prof. Dr. Hasan Tezer
12:45 - 13:30 ARA
13:30 - 15:00 Oturum - 6 A’dan Z’ye MIS-C
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Başaknur Akyıldız

Tanı ve Klinik
Dr. Öğr. Üyesi Benhur Ş. Çetin

Kardiyolojik Tutulum
Prof. Dr. Ali Baykan


Hematolojik Tutulum
Prof. Dr. Musa Karakükçü


Tedavi
Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 15:45 Uydu Sempozyumu - 2
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin

İmmün Sistem ve Primer İmmün Yetmezlik
Prof. Dr. F. İlhan Tezcan
15:45 - 16:45 Oturum - 7 Alerji Oturumu
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fulya Tahan, Prof. Dr. Duran Arslan

Besin Proteini İlişkili Proktokolit
Doç. Dr. Betül Büyüktiryaki

Atopik Dermatit
Doç. Dr. Pınar Uysal
16:45 - 17:00 ARA
17:00 - 17:30 Oturum - 8 Nefroloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşe Balat

İşeme Disfonksiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım
Doç. Dr. Aslıhan Kara
17:30 - 18:00 Oturum - 9 Endokrin Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

Olgularla Boy Kısalığına Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Gül Şiraz
18:00 - 18:30 Oturum - 10 Metabolizma Oturumu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Kendirci

Olgularla Mukopolisakkaridozlar
Doç. Dr. Fatih Kardaş
18:30 - 19:00 Kapanış ve Ödül Töreni